Kontakt

ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným

Pražská 2, 949 01  Nitra
Slovenská republika

telefón: 037 / 6557491
fax: 037 / 6503109
email: elcompnr@elcompnr.sk

             

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK41 0900 0000 0002 3160 9366

            

Fakturačné údaje:

IČO: 36544141
DIČ: 2020149263
IČ DPH: SK2020149263 podľa §4

Kontaktný formulár

* Povinná položka.

S pribúdajúcimi požiadavkami našich zákazníkov sa rozsah našich aktivít
rozvinul až do nasledovnej  podoby:

 • Komplexné elektroinštalačné práce - od projektovej dokumentácie cez realizáciu až po revíznu správu
 • Montáž a opravy bleskozvodov
 • Oprava a údržba elektrických strojov a zariadení bez obmedzenia napätia
 • Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení
 • Elektroinštalačné práce na zariadeniach cestnej    svetelnej signalizácie
 • Práce potrebné k zabezpečeniu bezchybnej činnosti parkovacích automatov
 • Slaboprúdové rozvody, Štruktúrovaná kabeláž
 • Meranie a regulácia
 • Elektrické prípojky rodinných domov a staveniskové prípojky, prekládky el. meraní
 • Technické riešenie a realizáciu kompenzácie jalového výkonu
 • Revízie elektrických zariadení
 • Výroba rozvádzačov NN
 • Montáž, opravy a rekonštrukcie transformačných staníc a rozvodov VN
 • Elektrická požiarna signalizácia ZETTLER, PRECEPT
 • Predaj parkovacích automatov

Práce vykonávame komplexne, s dodávkou materiálu, za výhodných ekonomických podmienok. Kontaktujte nás.