Profil

Profil

Spoločnosť ELcomp s.r.o. úspešné pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1992. Vykonávame činnosti v oblasti montáží, výroby, rekonštrukcií, opráv a údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení.

Profesionálnosť, vysoká odbornosť našich pracovníkov, efektívny výber kvalitných dodávateľov produktov a služieb a  plnenie príslušnej legislatívy nám umožňuje realizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov.

Počas realizácie diela vieme pružne reagovať na zmeny systému, rozsahu dodávok, zariadení a iných potrieb investora.

Po úspešnej realizácii vykonávame odborné prehliadky a skúšky na všetkých dodávkach a zariadeniach.

Zmyslom našej práce je dosiahnutie najvyššej kvality vykonanej práce a nájdenie optimálneho riešenia pre každý projekt.

Spoločnosť  ELcomp s.r.o. zabezpečuje pre mesto Nitra komplexnú prevádzku, rekonštrukciu, modernizáciu, výstavbu a údržbu verejného osvetlenia. Prevádzku,   modernizáciu a údržbu cestnej svetelnej signalizácie a  parkovacích  automatov .

S pribúdajúcimi požiadavkami našich zákazníkov sa rozsah našich aktivít
rozvinul až do nasledovnej  podoby:

 • Komplexné elektroinštalačné práce - od projektovej dokumentácie cez realizáciu až po revíznu správu
 • Montáž a opravy bleskozvodov
 • Oprava a údržba elektrických strojov a zariadení bez obmedzenia napätia
 • Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení
 • Elektroinštalačné práce na zariadeniach cestnej    svetelnej signalizácie
 • Práce potrebné k zabezpečeniu bezchybnej činnosti parkovacích automatov
 • Slaboprúdové rozvody, Štruktúrovaná kabeláž
 • Meranie a regulácia
 • Elektrické prípojky rodinných domov a staveniskové prípojky, prekládky el. meraní
 • Technické riešenie a realizáciu kompenzácie jalového výkonu
 • Revízie elektrických zariadení
 • Výroba rozvádzačov NN
 • Montáž, opravy a rekonštrukcie transformačných staníc a rozvodov VN
 • Elektrická požiarna signalizácia ZETTLER, PRECEPT
 • Predaj parkovacích automatov

Práce vykonávame komplexne, s dodávkou materiálu, za výhodných ekonomických podmienok. Kontaktujte nás.