Referencie

Výrobné priestory , Elektrárne

Donauchem, Senec

 • Kompletná elektroinštalácia

 

Démos Nitra

 • Kompletná elektroinštalácia

 

Squarebiss Nitra

 • Kompletná elektroinštalácia

 

RIBE Slovakia

 • Kompletná elektroinštalácia

 

Hoeckle, Klasov

Výrobná hala

 • elektroinštalácia
 • prípojka NN
 • dieselagregát
 • trafostanica

 

CEHIP,PALL Vráble

 • kompletná elektroinštalácia

 

P1 s.r.o.

Revitalizácia areálu P1

 • umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • svietidlá
 • bleskozvody
 • provizórna prípojka NN

 

Zlievareň RCC Prakovce

 • osvetlenie výrobnej haly
 • výmena a modernizácia elektrických  zariadení
 • modernizácia elektroinštalácie
 • elektroinštalačné práce

 

IKEA Components s.r.o., Malacky

 • elektroinštalácia

 

Priemyselný park Palárikovo

 • prípojka NN

 

BEKAERT Sládkovičovo

Výrobná hala

 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody

 

BEKAERT Hlohovec

Výrobná hala

 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody

 

JE Mochovce - Dostavba 3. a 4. bloku

Job C005 Konečné úpravy vonkajších priestorov

 • SO 340/1-02 Vonkajšie osvetlenie - 2. časť
 • SO 350/1-01 Ryhy a kanály silových káblových vedení - 2. časť - Osvetlenie, zásuvkové rozvody a rozvody ventilácie - Chýbajúce časti
 • SO 350/1-02 Ryhy a kanály silových káblových vedení - 2. časť - Osvetlenie, zásuvkové rozvody a rozvody ventilácie
 • SO 351/1-02 Silnoprúdové káblové vedenie - 2. časť - NN rozvody pre svetelné rozvádzače v JE Mochovce
 • SO 353/1-02 Hlavná uzemňovacia sieť - 2. časť
 • SO 401/1-02 Potrubné kanály - 2. časť - Osvetlenie, zásuvkové rozvody a rozvody ventilácie

 

TOWER Malacky,  Nová zvarovňa

Výrobná hala

 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody

 

OXYMAT Vaďovce

Výrobná hala

 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody

 

IKEA Components s.r.o. Malacky

Výrobná hala

 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody

 

 TESGAL-HOLZAPFEL s.r.o., VÝR. HALA Vráble

Výrobná hala

 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody
 • Trafostanica

 

STEEP Plast Nitra

Výrobná hala

 • energetické prepojenia medzi transformátormi a hlavnými rozvádzačmi
 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody,Kanalis
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN

 

Marel Food System Slovakia  Nitra

Výrobná hala

 • energetické prepojenia medzi transformátormi a hlavnými rozvádzačmi
 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN
 • EPS
 • EZS
 • poziarny rozhlas

 

RUUKKI ROMANIA

Výrobná hala Rumunsko, Bukurešť

 • energetické prepojenia medzi transformátormi a hlavnými rozvádzačmi
 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN
 

ŽP EKO QELET a.s.

Zariadenie na spracovanie starých vozidiel a kovového odpadu

 • transformátorová stanica hlavná, podružná
 • VN prípojka
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody hlavných a pomocných objektov 

 

Závod LINDENMAIER Slovakia s.r.o.

Výrobná hala

 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody

 

Camfil Farr Levice

Výrobná hala, administratívna budova

 • transformátorová stanica 
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN  

 

ITAB Shop Concept CZ

Výrobná hala, administratívna budova

 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN  

 

Montážno-kompletizačná hala SILFOX Nitra

Výrobná hala, administratívna budova

 • transformátorová stanica
 • VN prípojka 
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • areálové osvetlenie  
 • areálové rozvody NN  

 

Rekonštrukcia energetického napájania závodu MATADOR INALFA Vráble

Výrobná hala, administratívna budova

 • transformátorová stanica
 • VN prípojka 
 • rozvody NN+VN
 • Štruktúrovaná kabeláž

 

Výrobný areál LEAF Levice, PP Levice-Geňa

Výrobná hala, administratívna budova

 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody

 

Výrobný areál SWEP Kechnec

Výrobná hala, administratívna budova

 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • areálové osvetlenie  
 • areálové rozvody NN 

 

Rekonštrukcia haly DH3 Dubnica nad Váhom

Výrobná hala

 • prevádzkový rozvod silnoprúdu

 

Continental Teves Zvolen

Výrobná hala, administratívna budova

 • transformátorová stanica
 • VN prípojka 
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody 
 • technologické rozvody , zapojenie strojov

 

SIIX Electronics Nitra

Výrobná hala

 • osvetlenie

 

Visteon Slovakia Nitra .

Výrobná hala, administratívna budova

 • transformátorová stanica
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody 

   

Sweedwood o.z. Jasná Expanzia

Výrobná hala, administratívna budova, pomocné prevádzky

 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • VN prípojka
 • Slaboprúd, EPS

 

Rozšírenie výroby oceľových konštrukcií Steel-Mont a.s.

Výrobná hala

 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • vonkajšie nn rozvody
 • VN prípojka
 • Transformátorová stanica

 

Bourbon Fabi SK

Výrobná hala, administratívna budova, pomocné prevádzky

 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody

 

Mliekoservis Zvolen

Výrobná hala

 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody

 

BaZ Inalfa a.s. Bratislava

Výrobná hala

 • transformátorová stanica
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody 
 • technologické rozvody a zapojenie strojov    
  • osvetlenie
  • technologické rozvody a  zapojenie strojov    
  • kompletná elektroinštalácia
  • kompletná elektroinštalácia
  • kompletná elektroinštalácia

    

Priemyselný park Industrie  und Gewerbepark, Vráble

Závod č. 1

Administratívna budova

Závod č.2

·         transformátorová stanica

·         osvetlenie

·         technologické rozvody a zapojenie strojov

Administratívna budova

Závod č.3

·         transformátorová stanica

·         osvetlenie

·         technologické rozvody a zapojenie strojov

Administratívna budova

 

Pal Inalfa a.s. Vráble

Výrobná hala Inalfa Nitra

 • transformátorová stanica
 • VN prípojka
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody 
 • technologické rozvody a zapojenie strojov    

 

Eurofil Drôty Nitra

Výrobná hala

·         osvetlenie

·         technologické rozvody a zapojenie strojov 

 

De Miclén Levice

Výrobná hala barbusu

 • osvetlenie
 • technologické rozvody zapojenie strojov
 • osvetlenie
 • technologické rozvody a zapojenie strojov             

            Výrobná hala emulzných výrobkov

 

Friesland Slovensko s.r.o.

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

 

Hubert J.E. Sereď

 • elektroinštalácia

VVN rozvod a transformátorové stanice

R8101 ES Čulenova - doplnenie T103 a výmena T101, T102

Stavebná časť:

 • SO11 Vedenia 22 kV - káblové
 • SO31 Rozvodňa 110 kV
 • SO32 Stanovište transformátorov
 • SO34 Budova spoločných prevádzok
 • SO35 Rozvodňa 22kV
 • SO37 Areálové osvetlenie
 • SO41 Vnútorné komunikácie
 • SO45 Hrubá úprava terénu
 • SO46 Konečná úprava terénu
 • SO47 Vonkajšie oplotenie - úprava
 • SO49 Demolácie
 • SO60 Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Technologická časť:

 • PS01 Demontáže technológie
 • PS04 Transformátory a tlmivky
 • PS09 Rozvodné zariadenia 110 kV
 • PS10 Rozvodné zariadenia 22 kV
 • PS31 Elektrické ochrany
 • PS33 Bilančné meranie a meranie kvality elektrickej energie
 • PS40 Hlavná uzemňovacia sieť (HUS)
 • PS50 Vlastná spotreba

Ostatné časti:

 • POV

 

OPO – obnova stanice (P.0457)

Rekonštrukcia rozvodni 245kV

 • PS02 Transformace s vyšším napětím 220kV
 • PS06 Transformace s vyšším napětím 12kV
 • PS12 Rozvodna 245kV (7 polí – montáž vypínačů, odpojovačů, přístrojových transformátorů vč. jejich zapojení sekundární a ovládací části)
 • PS16 Rozvodna 12kV
 • PS23 Vyvolané investice – rozvodna 123kV
 • PS31 Ochrany transformátorů vč. ochran kompenzačních tlumivek
 • PS33 Ochrany rozvoden 245kV
 • PS37 Ochrany rozvoden 12kV
 • PS41 Řídicí systém a měření
 • PS46 Obchodní měření
 • PS47 Místní optický rozvod (MOR)
 • PS50 Vlastní spotřeba nn střídavá a stejnosměrná
 • PS61 LAN stanice
 • PS64 Přenosová technika TELCO
 • PS65 Přenosové zařízení
 • PS66 Staniční optické kabely (STOK, PSOK)
 • PS91 Vyvolané investice – řídicí systémy HDP, ZDP a TDC
 • PS95 Vyvolané investice – ochrany a měření v R12kV 

VN rozvod a transformátorové stanice

 

Hala S, priemyselný park Nitra

 •  trafostanica

 

RIBE Slovakia

 •  trafostanica
 •  prípojka VN

 

Bioplynová stanica Horovce 3

 •  trafostanica
 •  prípojka VN

 

Bioplynová stanica Veľké Bierovce 2

 •  trafostanica
 •  prípojka VN

 

Bioplynová stanica NVnŽ III

 •  trafostanica
 •  prípojka VN

 

Bioplynová stanica Horovce 4

 •  trafostanica
 •  prípojka VN

 

OS Nová Nitra

 • 3x Trafostanica, Rozvody VN pre OS

 

Bioplynová stanica Choňkovce

 • Trafostanica
 • Prípojka VN

 

Bioplynová stanica Veľký Ďur

 • Trafostanica
 • Prípojka VN

 

Bioplynová stanica Boľkovce

 • Trafostanica
 • Prípojka VN

 

Bioplynová stanica Ružindol

 • Trafostanica
 • Prípojka VN

 

PAP  s.r.o. Nitra - Výrobná hala + AB

 • Trafostanica

 

TESGAL-HOLZAPFEL s.r.o., VÝR. HALA Vráble

 • Trafostanica

 

Agrokomplex Nitra- Trafostanica  pre pavilón M5

 • Trafostanica

 

Marel Food System Slovakia  Nitra

 

STEEP Plast Nitra.

Nová trafostanica

 • transformátorová stanica

 

ŽP EKO QELET a.s.

Zariadenie na spracovanie starých vozidiel a kovového odpadu

 • transformátorová stanica hlavná, podružná
 • VN prípojka

 

Allianz SP, Karloveská 32 Bratislava

Rekonštrukcia TS

 • transformátorová stanica 630kVA

 

Camfil Farr Levice

Výrobná hala, administratívna budova

 • transformátorová stanica 1000kVA

 

Montážno-kompletizačná hala SILFOX Nitra

Výrobná hala

 • transformátorová stanica 400kVA
 • VN prípojka 
 

Rekonštrukcia energetického napájania závodu MATADOR INALFA Vráble

Výrobná hala

 • transformátorová stanica 2x1600kVA
 • transformátorová stanica 2000kVA
 • VN prípojka

 

Rekonštrukcia haly DH3 Dubnica nad Váhom

Výrobná hala

 • transformátorová stanica 2x1600kVA
 • VN prípojka

 

Continental Teves Zvolen.

Výrobná hala, 

 • transformátorová stanica 2x2000kVA
 • VN prípojka 

 

NAY Nitra

Obchodné centrum

 • transformátorová stanica  400kVA
 • VN prípojka  

 

Visteon Slovakia Nitra 

Výrobná hala

 • transformátorová stanica   630kVA
 • VN prípojka  

 

BaZ Inalfa a.s. Bratislava

Výrobná hala

 • transformátorová stanica
  • VN  prípojka 22kV, transformátorová stanica 22kV 2000kVA
  • VN  prípojka 22kV, transformátorová stanica 22kV   160kVA
  • VN  prípojka 22kV, transformátorová stanica 22kV 2x1000 kVA
  • VN prípojka 22kV, transformátorová stanica 22kV 630kVA
  • Rekonštrukcia kobky, transformátorová stanica 22 kV 2x630kVA
  • VN Prípojka, rekonštrukcia VN kobky + TS  22kV  630 kVA

Priemyselný park, závod Industrie und Gewerbepark, Vráble

Závod  č. 2

Závod  č. 3

 

 Ekonomická univerzita Bratislava 

Študentský domov EKONÓM

·         VN prípojka 22kV, transformátorová stanica  22kV  400kVA

 

Vysoká škola muzických umení,  Bratislava

 Zochova ulica č. 1 -  prístavba objektu

 

 Agrokomplex Nitra

·         VN prípojka 22kV, transformátorová stanica 22kV 630kVA

 

Rozšírenie výroby oceľových konštrukcií Steel-Mont a.s.

Výrobná hala

 • VN prípojka
 • Transformátorová stanica

 

 LIDL v.o.s.

Obchodný dom, Bratislava - Vrakúnska ul.

·         Prekládka VN prípojky 22kV

 

PAL Inalfa a.s. Vráble

Výrobná hala Nitra - Krškany                                           

·         VN prípojka 6kV, transformátorová stanica  6kV  1630kVA

 

 Mestská tržnica Nitra

I. etapa

·         VN prípojka 22kV,  transformátorová stanica 22kV  400kVA

 

Neded

 Skládka tuhého komunálneho odpadu

 • VN  prípojka 22 kV, transformátorová stanica 22kV  100kVA

 

 Tauris Nitria s.r.o.

Výrobný areál Mojmírovce

 • Rekonštrukcia  transformátorovej stanice 22kV

 

Bytový dom 144 bytových jednotiek

Bratislava, Budatínska ulica

·         Rekonštrukcia transformátorovej stanice  22kV  2x630kVA

 

 Parná kotolňa NÚT a RCH

 Podunajské Biskupice

 • Rekonštrukcia transformátorovej stanice  22kV   
 •  
 • Rekonštrukcia transformátorovej stanice  22kV  1000 kVA
 • Transformátorová stanica  22kV  2x 630  kVA

 

 Areál Cukrovar Nitra  -  BONUL Nitra

 

Tibbet & Britten Slovakia

            Mraziarenské a skladovacie priestory Nitra 

 

Cesty Nitra a.s.  

·         VN prípojka 22kV, transformátorová stanica   630  kVA

 

Europalt - Majer Kováčová   

 • Transformátorová stanica  22kV  100 kVA
 • VN vzdušná prípojka
  • Transformátorová stanica  22kV  250kVA

    

Novosedlík s.r.o.

            Betonárka Žirany  

 

BONUL Security    

 • Transformátorová stanica  22kV
 • VN prípojka

Bytové domy a polyfunkčné objekty

 

Bytový dom Tlmače

 • kompletná elektroinštalácia

 

Bytový dom Ďurčanského ul. Nitra

 • kompletná elektroinštalácia

 

Bytový dom Veľké Zálužie

 • kompletná elektroinštalácia

 

Polyfunkčný komplex ORBIS Nitra

 • kompletná elektroinštalácia

 

Bytový dom Brezový Háj, Nitra

 • kompletná elektroinštalácia
 • štrukturovaná kabeláž
 • kamerový systém
 • meranie a regulácia (MaR)
 • elektrický požiarny systém (EPS)

 

Nájomný  bytový dom Babindol

 • kompletná elektroinštalácia

 

Pálffyho palác, Bratislava

 • elektroinštalácia

 

Nájomný bytový dom Bajč

 • kompletná elektroinštalácia
 • ochrana objektu proti blesku

 

Nájomný bytový dom Borský Svätý Jur

 • kompletná elektroinštalácia
 • ochrana objektu proti blesku

 

Nájomný bytový dom Klasov

 • kompletná elektroinštalácia
 • ochrana objektu proti blesku

 

Bytový Dom Senior Nitra

·         kompletná elektroinštalácia, NN, VO

·         Štruktúrovaná kabeláž

 

Obytný súbor Diely IV. Nitra, 4 bytové domy

·         kompletná elektroinštalácia, NN, VO   

 

Obytný súbor Rezidencia Záhorská Bystrica - Kulháň , 7 bytových domov, Záhorská Bystrica

·         kompletná elektroinštalácia, VO 

 

Bytový dom Vrútocká ul. , 24 bytových jednotiek, 3 nebytové priestory, Bratislava

·         kompletná elektroinštalácia

 

Polyfunkčný objekt Školská ul. Nitra

·         kompletná elektroinštalácia

 

Obytný súbor Jelenecká ul.  , 109 bytových jednotiek, Nitra

·         kompletná elektroinštalácia, NN, VO 

 

Polyfunkčný objekt OSC Mlyny - Nitra

·         kompletná elektroinštalácia,VN + NN vonk.rozvody , VO

 

Polyfunkčný objekt Masaryčky - Trenčín

·         kompletná elektroinštalácia

 

Bytové domy Diely III. Nitra Blok C103 + C301

·         kompletná elektroinštalácia

 

Bytový dom A+B 12 bytových jednotiek Čeľadice, Rybníky

·         kompletná elektroinštalácia

 

Bytový dom 16 bytových jednotiek ulica na Hôrke 1, Nitra

·         kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie

 

Rekonštrukcia meštianskeho domu Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava

·         kompletná elektroinštalácia   

 

Obytný súbor AGRIA, 60 a 35 bytových jednotiek, Nitra

·         kompletná elektroinštalácia   

 

Bytový dom 144 bytových jednotiek, Bratislava, Budatínska ulica

·         kompletná elektroinštalácia   

 

Bytový dom 2 x 23 bytových jednotiek, Ivánka pri  Nitre

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Bytový dom 45 bytových jednotiek, Zlaté Moravce

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Bytový dom 119 a 120  bytových jednotiek, Vinohrady Levice

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Bytový dom  12  bytových jednotiek Želiezovce

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Bytový dom 23 bytových jednotiek, Sereď

 • kompletná elektroinštalácia 

 

Bytový dom 36 bytových jednotiek, Orechov Dvor

 • kompletná elektroinštalácia 

 

Bytový dom 20+20  bytových jednotiek, Potravinárska ul., Nitra

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Bytový dom Hlohovec 

 •  kompletná elektroinštalácia 

 

Hydrostav a.s.

Ubytovňa Levice,

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

 

Šport Progres, Bratislava

Administratívna budova, Plynárenská ulica

 • rekonštrukcia elektroinštalácie 

 

Štátny geologický ústav

Prestavba objektu, Bratislava

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Misijný dom Arnolda Jenssena, Bratislava

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Linea a.s. , Bratislava

rekonštrukcia  pre BPT Leasing, Prosperita a.s. Oriflame Slovakia

 • rekonštrukcia elektroinštalácie         

 

Polyfunkčný dom , Levice

 • rekonštrukcia elektroinštalácie 

 

PCD OK Levice

 Administratívna budova

 • kompletná elektroinštalácia  

 

PPT Trnava,

Administratívna budova

 • rekonštrukcia elektroinštalácie 

 

Hotel „Conet“ , Nitra

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Penzión „Zoborská“ , Nitra

 • kompletná elektroinštalácia 

 

Penzión „Vila Aria“ , Nitra

 • kompletná elektroinštalácia 

 

Penzión „Atrium“ , Nitra

 • kompletná elektroinštalácia 

 

Hotel „Centrum“ , Nitra , Svätoplukovo námestie

 • kompletná elektroinštalácia 

 

Mestský úrad Dúbravka

·         rekonštrukcia elektroinštalácie 

 

Okresný úrad Mýtne Ludany 

 • rekonštrukcia elektroinštalácie 

 

Polyfunkčný objekt ,

Bratislava, Jozefská ulica 

 • kompletná elektroinštalácia

 

Trávnica

            Rekonštrukcia kaštieľa

 • rekonštrukcia elektroinštalácie 

 

Dudince

            Liečebný dom Jantár

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

Banky a poisťovne

Ministerstvo financií, Bratislava, Radlinského ulica

 Dostavba prevádzkovej budovy pre účely štátnej pokladne

 • umelé osvetlenie

 • vnútorné silnoprúdové rozvody

                                       

 Istrobanka a.s. 

Levice, Šoltísovo námestie

 • kompletná elektroinštalácia

 

 

 Slovenská poisťovňa a.s.  

Dunajská Streda

·         rekonštrukcia budovy

Hlohovec

·         rekonštrukcia budovy

Nové Zámky

 • rekonštrukcia budovy

Piešťany

 • rekonštrukcia budovy

Bratislava, Karloveská ulica

 • klimatizácia prevádzkovej budovy

 

VÚB  a.s.

            Bratislava, Dulovo námestie

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

            Dunajská ulica

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

            Trnava, Dolné Bašty

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

            Levice

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

Vzdelávacie inštitúcie

Modernizácia Združenej strednej školy v Topoľčanoch

 • kompletná elektroinštalácia

 • ochrana objektu proti blesku

 

UKF Nitra

 • modernizácia dátovej siete

 

UKF Nitra

Hlavná budova Tr. Andreja Hlinku Nitra

 • Štruktúrovaná kabeláž

 

SPU Nitra

Študentský domov SPU v Nitra

 • Silnoprúdová elektroinštalácia, VO, NN, TS

 

UKF Nitra

Modernizácia ubytov.kapacít ŠD Nitra - Zobor

 • Slaboprúd,kamerový systém

 

UKF Nitra

Knižnica,študovňa a kultúrne centrum

 • Kompletná elektroinštalácia

 

ZŠ Nábrežie Mládeže, Nitra

            Pavilón 29 tried, telocvičňa + stravovňa

 • kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie

 

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

            ŠD Mladosť

 • kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie

 

Vysoká škola muzických umení Bratislava

            Filmová a televízna fakulta

·         VN  prípojka 22kV, Transformátorová stanica 22kV  630kVA

 • kompletná elektroinštalácia

Dvorana VŠMU, Zochova ulica 

 • kompletná elektroinštalácia

 

 

Študentský domov M. Uhra Trnava

 • kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie

                       

Ekonomická univerzita Bratislava

Vila Horský park

 • kompletná elektroinštalácia

 

Výstavba objektu edičného strediska Dolnozemská ulica

 • kompletná elektroinštalácia

 Archív Ekonomickej Univerzity

 • kompletná elektroinštalácia

 

Internát Ekonomickej univerzity

 • VN prípojka 22 kV, transformátorová stanica 22kV  400kVA

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 

Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU v Nitre

 • umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

           

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

            Hodžova ulica

 • kompletná elektroinštalácia

            Piaristická ulica

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

            Slančíkovej ulica

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

Obchodné priestory

 

JLR - servis a predajňa vozidiel

·         kompletná elektroinštalácia

 

OC PROMENÁDA NITRA

·         kompletná elektroinštalácia

 

Polyfunkčný objekt OSC Mlyny - Nitra

·         kompletná elektroinštalácia,VN + NN vonk.rozvody , VO

 

SCONTO Fachmarkt Nitra

Obchodný dom Nitra

·         kompletná elektroinštalácia   

 

Family Centrum Nitra

Obchodný dom Nitra

·         kompletná elektroinštalácia   

 

Family Centrum Dunajská Streda

Obchodný dom Nitra

·         kompletná elektroinštalácia   

 

Lidl v.o.s.

Obchodný dom Bratislava, Vrakúnska ulica

·         kompletná elektroinštalácia   

 

Jutex Trnava

Obchodný dom

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Imet Bratislava

            Sklad športových potrieb

 • kompletná elektroinštalácia  

 • kompletná elektroinštalácia  

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Peugeot Nitra

Autosalón, autoservis

 

Renault Nitra

Autosalón, autoservis

 

Drogérie Slovakia

            Obchodné priestory 

 • Dolný Kubín, Nitra, Petržalka, Martin, Bratislava, Lučenec

 

Nissan Nitra

            Autosalón ,autoservis

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Vonkajšie osvetlenie, Verejné osvetlenie

Revitalizácia športového areálu Slávia, Trnava

 • verejné osvetlenie

 

Mestský cintorín Nitra

 • verejné osvetlenie

 

Obnova vonkajšieho osvetlenia ČOV Levice

 • vonkajšie osvetlenie

 

Obnova vonkajšieho osvetlenia ČS Jelka

 • vonkajšie osvetlenie

 

Obnova starého parku Nitra

 • verejné osvetlenie

 

PZ Samsung Voderady

 • kontrola, oprava a sfunkčnenie vonkajšieho osvetlenia

 

Vodná stavba Orava

 • verejné osvetlenie

 

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Beladice

 • verejné osvetlenie

 

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Svätoplukovo

 • verejné osvetlenie

 

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Hronské Kosihy

 • verejné osvetlenie

 

Športovo relaxačný komplex Popradská -Kmeťova

 • Verejné osvetlenie

 

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Nitrianska Blatnica

 • verejné osvetlenie  

 

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Devičany

 •  verejné osvetlenie

 

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Pukanec

 •  verejné osvetlenie

 

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Neverice

 •  verejné osvetlenie

 

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Svätoplukovo

 •  verejné osvetlenie

 

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Nitrianske Hrnčiarovce

 • verejné osvetlenie

 

PP Nitra Sever – závod Sony

 •  verejné osvetlenie

 

Rekonštrukcia námestia sv. Štefana v obci Veľká Mača

 • verejné osvetlenie  

 • vonkajšie osvetlenie závodu  

 

Závod Matador Inalfa Vráble

 

Zástavba rodinných domov Branč

·         verejné osvetlenie 

 

Okružná križovatka ul. Dolnočermánska, Nitra

 • verejné osvetlenie

 

OC Nitra / Shopping centre

            Verejné osvetlenie spevnených plôch

 • Akademická ul.

 • Tr. A. Hlinku

 • Výstavná ulica 

 

Modernizácia osvetľovacej sústavy – Obec Kolárovice

 • verejné osvetlenie

Iné

 

Sklad č.7, Bratislava

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

 

GEIS Nitra

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

 

Diagnostické centrum, Nitra

 • kompletná elektroinštalácia
 •  trafostanica
 •  prípojka NN

 

Rekonštrukcia areálu múzeá Devínska cesta, Bratislava

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

 

Turan Car Nitra

 • kompletná elektroinštalácia

 

ČS Jelka

 • elektroinštalácia

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 Administratívna budova, Námestie sv.Anny, Trenčín

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

 

Showroom Panorama City

 • SO 100 elektroinštalácia
 • SO 100 štrukturovaná kabeláž a TV rozvod
 • SO 100 audio ozvučenie, videotelefóny
 • SO 100 PSN - poplachový systém narušenia

 

Archeologický ústav  Nitra

 • elektroinstalácia
 • štrukturovaná kabeláž
 • EPS
 • EZS

 

VHS Sereď

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

 • revízie technických zariadení, elektrických zariadení a trafostaníc

 

Kaufland, Bratislava

Administratívna budova

 • kompletná elektroinštalácia
 • prípojka NN

 

OFK Lužianky

 • rekonštrukcia elektroinštalácie

 

ČSMP Nitra Kynek

 • SO 301a Obslužný objekt  1 - bleskozvod a uzemnenie
 • SO 302a Obslužný objekt  2 - elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie
 • SO 603a Prípojka NN
 • SO 604a Vonkajšie osvetlenie a rozvody NN
 • PS 201.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu ČS
 • SO 301 Vykurovanie
 • SO 301 Elektroinštalácia
 • SO 302 Prestrešenie
 • SO 603 Prípojka NN
 • SO 604 Verejné osvetlenie

 

TRANSPETROL a.s.

 • PS 1 Budkovce - rekonštrukcia elektroinštalácie
 • PS 1 Budkovce - výstavba rozvádzača
 • PS 1 Budkovce - výstavba vyhrievacieho systému akumulátorovne
 • PS 3 Rimavská Sobota  - ochrana objektu proti blesku
 • PS 3 Rimavská Sobota - rekonštrukcia NN rozvádzačov
 • PS 4 Tupá - ochrana objektov proti blesku
 • PS 4 Tupá - elektroinštalácia
 • PS 4 Tupá - rekonštrukcia NN rozvádzačov
 • PS 5 Bučany - elektroinštalácia
 • PS 5 Bučany - rekonštrukcia NN rozvádzačov
 • PS 5 Bučany - ochrana objektu proti blesku
 • Realizácia NN rozvádzačov - LEOS

 

Agroinštitút Nitra 

Hotel, Polyfunkčný objekt

 • Rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Štruktúrovaná kabeláž

 

Bussines House Mikado Nitra 

Hotel

 • kompletná elektroinštalácia, NN, VO, TS, Slaboprúdová inštalácia
 • Štruktúrovaná kabeláž

 

Diecézne centrum Žilina

Administratívna budova     

 • kompletná elektroinštalácia, VO, TS
 • Štruktúrovaná kabeláž

 

Rekonštrukcia , prestavba a dostavba areálu Zochova chata v Modre 

Hotel

 • kompletná elektroinštalácia, NN, VO, TS, Dieselagregát  

 

FN Nitra

Nový pavilón FN Nitra     

 • kompletná elektroinštalácia, VO, NN
 • Štruktúrovaná kabeláž

 

TK Slavia Bratislava

Šporvý areál, hala     

 • kompletná elektroinštalácia, NN

 

Rekonštrukcia mosta Wilsonovo nábrežie Nitra

Most

 • Architektonické osvetlenie mosta, VO, NN

 

Campri s.r.o. Nitra

Administratívna budova     

 • kompletná elektroinštalácia
 • Štruktúrovaná kabeláž

 

Základná Škola G. Czuczora Nové Zámky 

Základná Škola     

 • rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie  

 

Medicínske centrum Nitra 

Zdravotnícke zariadenie     

 • kompletná elektroinštalácia, NN
 • Štruktúrovaná kabeláž 

 

Súbor multifunkčných ihrísk pre obce

Multifunkčné ihrisko     

 • Osvetlenie ihriska, NN

 

SsÚSCH Banská Bystrica 

Nemocnica

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Úrad vlády SR

Datové centrum

 • kompletná elektroinštalácia  

 

Krajský úrad v Nitre

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

 • kompletná elektroinštalácia  

 

FC Nitra

Futbalový štadión

 • kompletná výstavba osvetlenia futbalového štadiónu (1200 lux)
 • osvetlenie hlavnej tribúny
 • vonkajšie osvetlenie
 • ozvučenie štadiónu  

 

Klimak s.r.o.

Sídlo firmy a prevádzkový sklad

 • kompletná elektroinštalácia 

 

Fakultná nemocnica Nitra

Gamakamera E.CAM Dual a PET/CT Biograph 2

·          elektroinštalácia  

 

Mochovce – Jadrová Elektráreň

Informačné centrum

·          kompletná elektroinštalácia  

Budova odpadového hospodárstva (akumulátorovňa)

 • kompletná elektroinštalácia 

Budova olejového hospodárstva 

 • elektroinštalácia silnoprúd
 • umelé osvetlenie

 Inpako

 • elektroinštalácia

 

Kúpele Rajecké teplice

 • technologická elektroinštalácia     

 

Napoleonské kúpele I a III

Piešťany

 • technologická elektroinštalácia    

 

 Squoshové kurty   

Bratislava, Šancová ulica, YMCA
·         osvetlenie  
Nitra, Tehelná ulica
 • osvetlenie
 
Drevené kostoly
 Dobroslavov
 • rekonštrukcia elektroinštalácia    
Jedlinka
 •  rekonštrukcia elektroinštalácia      
 
Čerpacia stanica
            Hron – Koznárovce
 • kompletná elektroinštalácia
 
ČS Nové Zámky
 • rekonštrukcia ČS

 Verejné osvetlenie, Cestná svetelná signalizácia, Parkovacie automaty

Mesto Nitra – trvanie zmluvy 2005 - 2020

Verejné osvetlenie

 • prevádzka, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba, údržba

Cestná svetelná signalizácia

 • prevádzka, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba, údržba

Parkovacie automaty 

 • prevádzka, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba, údržba

 Fotovoltické elektrárne

MAREL Slovakia

 • fotovoltická elektráreň 100kW

Fontee

 • fotovoltická elektráreň 100kW

Farma Jurský dvor - hala č.5

 • fotovoltická elektráreň 50kW

DVA PLUS, s.r.o.

 • fotovoltická elektráreň 20kW

S pribúdajúcimi požiadavkami našich zákazníkov sa rozsah našich aktivít
rozvinul až do nasledovnej  podoby:

 • Komplexné elektroinštalačné práce - od projektovej dokumentácie cez realizáciu až po revíznu správu
 • Montáž a opravy bleskozvodov
 • Oprava a údržba elektrických strojov a zariadení bez obmedzenia napätia
 • Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení
 • Elektroinštalačné práce na zariadeniach cestnej    svetelnej signalizácie
 • Práce potrebné k zabezpečeniu bezchybnej činnosti parkovacích automatov
 • Slaboprúdové rozvody, Štruktúrovaná kabeláž
 • Meranie a regulácia
 • Elektrické prípojky rodinných domov a staveniskové prípojky, prekládky el. meraní
 • Technické riešenie a realizáciu kompenzácie jalového výkonu
 • Revízie elektrických zariadení
 • Výroba rozvádzačov NN
 • Montáž, opravy a rekonštrukcie transformačných staníc a rozvodov VN
 • Elektrická požiarna signalizácia ZETTLER, PRECEPT
 • Predaj parkovacích automatov

Práce vykonávame komplexne, s dodávkou materiálu, za výhodných ekonomických podmienok. Kontaktujte nás.